Kiviõli staadion vajab tasuvusanalüüsi

Selleks, et Kiviõlis staadioniehitusega edasi minna, on vaja teha põhjalik tasuvusuuring, mis peale jalgpalli hõlmaks kindlasti ka kergejõustiku harrastamiseks vajalikku.

Endise Kiviõli linnapea ja praeguse riigikogu liikme Dmitri Dmitrijevi eestvedamisel kohtusid kohalikud ettevõtjad, piirkonna omavalitsus ja spordiklubid, et kaardistada huvisid ja võimalusi, kuidas osapooled saaksid staadioniehitusele õla alla panna. “Selge on see, et Alexela saaks meie suurimaks koostööpartneriks, kuid teisedki osalenud ettevõtted kinnitasid oma valmisolekut kaasa lüüa,” ütles Dmitrijev, kelle kinnitusel olid ka naaberomavalitsused staadioni asjus vaikival heakskiitval seisukohal. “Selge on see, et sellisest staadionist võidab kogu regioon,” lisas ta.

Ehkki linn on teinud esialgsed arvutused, mille järgi võiksid staadioni ülalpidamiskulud küündida kuni 30 000 euroni aastas, ning arvutanud välja ka hinnangulise maksumuse, on käes aeg, kus summasid täpsustatakse. “Meil on vaja tasuvusanalüüsi juba väga konkreetsete numbritega,” ütles Dmitrijev.

Analüüsi tegemine jäi Kiviõli linnavalitsuse ülesandeks. Nemad peaksid leidma ka inimese, kes staadioniehituse ettevalmistusi kohapeal juhib. “On ebamõistlik, kui seda teemat vean ainult mina eemalt Tallinnast või jalgpalliliit, samal ajal kui linnavalitsuse struktuuris on tegelikult olemas kultuuri- ja spordivaldkonna spetsialisti koht, raha on selleks olemas, kuid seni on see täitmata. Kui nad ei leia juba olemasolevatest inimestest kedagi, kes staadioniehitus veaks, tuleks mõelda selle koha täitmisele,” leidis ekslinnapea.

Kas linna ettevõtted ja kõrvalomavalitsused võiksid olla kaasatud ainult ehitusprotsessi toetamisel või ka hiljem selle ülalpidamisel, saab täpsemalt kokku leppida juba siis, kui analüüs käes.
“Selge on aga see, et vajadus staadioni järele on olemas. Mitte kummalgi Kiviõli koolil pole nõuetele vastavaid jooksuradasid ega muud kergejõustiku harrastamiseks. Need tuleks igal juhul millalgi teha ning kui juba selleks kulutada, siis tasuks seda teha nii, et sportimisvõimalused paranevad oluliselt sellisel tasemel, et me saame siia tuua ka Eesti tasandil võistlusi,” lisas Dmitrijev.

Pilt: https://euro.stades.ch/Kivioli-1.html
Allikas: Põhjarannik https://dea.digar.ee/article/pohjarannik/2017/01/27/7.12