Järgmise valitsuse põhiülesanne on aidata inimesi ja ettevõtteid

Meie majandus liigub kuristiku poole: inimesed jäävad vaesemaks, ettevõtteid tabab pankrotilaine, töötute arv kasvab ning pensionide ja toetuste kasv pole hinnatõusuga sammu pidanud. Seetõttu on järgmise valitsuse põhiline ülesanne aidata kiiresti inimesi ja ettevõtjaid.
Viimastel andmetel on praegu Eesti majanduslangus Euroopa suurim. Samas alles paar aastat tagasi, mil Eesti valitsust juhtis veel Keskerakond, väljus Eesti koroonaviiruse levikust tekkinud kriisist võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega hea majanduskasvuga. Põhjus, miks nüüd on olukord vastupidine, tuleneb erinevast lähenemisest kriiside lahendamisele.
See erinevus on põhimõtteline. Keskerakond on alati öelnud, et kriisiolukorras peaks riik astuma kriisile vastu aktiivsete tsüklivastaste sammudega: investeerima majandusse, aitama ettevõtteid ja inimesi, tegema investeeringuid. Reformierakond järgib vastupidist põhimõtet. Nii nagu 2008/2009. aasta majanduskriisis, näeme peaaegu sama pilti: reformierakondlik valitsus tõmbub tagasi elanikkonna abistamisest ega tee selle jaoks peaaegu mitte midagi.
Reformierakond püüab tegevusetust põhjendada sellega, et turg sätib väidetavalt ise kõik paika. Tegelikult ei ole see nii. 15 aastat tagasi toimunud majanduskriisist, mil majandus langes 20 protsenti, kulus taastumiseks pikk aeg. Kui praegu riik kriisi mõjude leevendamisega tegelema ei hakka, ootab meid järjekordne kollaps.
Kaja Kallase soovitus inimestele püksirihma pingutada ja ettevõtetele tegevus peatada annab märku praeguse valitsuse teovõimetusest. Võrdluseks, võimsa majanduse ja kõrge elatustasemega riigid, nagu näiteks Saksamaa, toetavad aktiivselt oma majandust. Saksamaa riigi panus oma majandusse on 7,4% SKTst ja Eesti oma vaid 0,5%.
Koroonakriisist väljusime väiksemate kahjudega tänu sellele, et valitsus reageeris olukorrale kiiresti ja võttis kasutusele tõhusad abinõud inimeste, ettevõtete ja omavalitsuste abistamiseks. Tuletan meelde, et erinevatele toetusmeetmetele eraldas riik üle 2 miljardi euro.
Elanikkonna ostujõud on praegu langenud üle 20%. Paljud inimesed ei tule arvete tasumisega toime ning toidupoodide hinnasiltidel on mõistusevastaselt suured numbrid. Järgmine valitsus peab kiiremas korras asuma abistama elanikke ja ettevõtteid. Eelkõige on vaja alandada toidukaupade käibemaksu 20%-lt 5%le, sest see muudab tarbijakorvi odavamaks.
Eelmiste parlamendivalimiste eel, 2019. aastal, lubas Keskerakond, et 2023. aastaks on keskmine vanaduspension 700 eurot. See on saavutatud. Neli aastat tagasi ei osanud aga keegi arvata, et majanduskriis puhkeb ja hinnad nii palju tõusevad. Pensioni tõus 704 euroni on küll märkimisväärne, aga ei vasta siiski enam elukalliduse tõusule. Seetõttu plaanime igal aastal tõsta pensioni põhiosa nii, et aastaks 2027 oleks keskmine vanaduspension vähemalt 1000 eurot.
Samuti peab parlamendi järgmine koosseis muutma lastetoetuste maksmise süsteemi õiglasemaks. Esimese ja teise lapse toetus peab tõusma samale tasemele, mis on kolmanda ja järgnevate laste puhul, ehk 100 euroni.
Maksusüsteem peaks muutuma õiglasemaks, mistõttu teeme ettepaneku kehtestada kolmeastmeline tulumaksusüsteem. Sellise süsteemiga võidavad need, kelle sissetulekud on keskmised või alla keskmise. Aastas jääks neile kätte kuni 1740 eurot praegusest rohkem.
Kui ettevõtted saavad normaalselt tegutseda, siis säilivad ka töökohad ja inimeste sissetulekud. Seetõttu kavandame oma programmis ühe miljardi euro suurust abipaketti ettevõtlusele. Peame vajalikuks eraldada 300 miljonit eurot teede taristu rajamiseks, 300 miljonit eurot energiatoetuseks ja tõhusama energiataristu arendamiseks, 200 miljonit eurot riiklikeks ehitustellimusteks ning 200 miljonit eurot innovatsiooni ja uute tehnoloogiate juurutamiseks Ida-Virumaal.
Üks miljard polegi nii palju, kui esmapilgul võib tunduda. Kui ettevõtteid õigel ja vajalikul ajal ei toetata, läheb töötute armee ülalpidamine ja majanduse taastamine kokkuvõttes palju rohkem maksma.
Probleemid, millega tuleb kiiresti tegelda, on ka pikad ravijärjekorrad, meditsiinipersonali vähesus ja haiglate vananenud taristu. Seetõttu kavatseme suunata lisaraha tervishoiusektorisse.
Head lugejad, ma arvan, et paljud teist on toimuvat jälgides pettunud ja kaotanud usalduse poliitikute vastu. Inimlikust seisukohast on see arusaadav.

Kuid tegelikkuses tähendab valimistel mitteosalemine seda, et sinu ja sinu laste eest otsustavad teised.
Seepärast palungi tulla 5. märtsil valima ja toetada Keskerakonda.

Dmitri Dmitrijev, Keskerakond

Allikas: Põhjarannik