Riigikogulane Dmitrijev pärib hoolekandereformiks mõeldud raha kohta

Riigikogu Keskreakonna fraktsiooni aseesimees Dmitri Dmitrijev tahab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalolt teada, millistele konkreetsetele teenustele ja millises ulatuses on suunatud järgmise aasta riigieelarvest hoolekandereformi jaoks ettenähtud 57 miljonit eurot. Dmitrijev toob kirjas Riisalole välja, et eelmise aasta seisuga oli üle 65-aastaste inimeste osakaal Eesti rahvastikust 20 protsenti ja see on tõusvas trendis. „Hooldekodude teenuste hinnad tõusevad koos inflatsiooniga ja muutuvad suurele osale inimestele kättesaamatuks, kuivõrd järeltulev põlvkond ei suuda oma pere ülalpidamise kõrvalt eaka lähedase hooldekodu kulusid katta,” kirjutas Dmitrijev.

Ta juhib sotsiaalkaitseministri tähelepanu, et kümne aastaga on inimeste panus hoolduse eest maksmisel kasvanud 228 protsenti ja 22 protsenti Eesti elanikest hooldab mõnda terviseprobleemiga lähedast.

„Nendest üle 30 000 inimese kulutab selleks üle 40 tunni nädalas. See on täiskohaga töötava inimese keskmine töötundide arv nädalas. Probleem on tõsine ja lähedast hooldavad inimesed vajavad riigipoolset tuge,” märkis Dmitrijev.

Allikas: Baltic News Service (BNS)

Foto: Hoolekandeteenus.ee