Riigikogu valimised 2019

Hea Ida-Virumaa elanik,

Ees ootavad Riigikogu XIV koosseisu valimised. Kandideerin 3. märtsil 2019. aastal toimuvatel Riigikogu valimistel Ida-Virumaa valimisringkonnas Eesti Keskerakonna nimekirjas.

Olen rohkem kui kümme aastat olnud Eesti Keskerakonna liige ja sama kaua kuulunud Kiviõli linnavolikokku või -valitsusse, hiljem haldusreformi tulemusena ühinenud Lüganuse valla volikokku. Seitse aastat Kiviõli linnapeana andis mulle hea ülevaate kohaliku elu valdkondade kitsaskohtadest ja väikeste omavalitsuste inimeste muredest. Eesti tuleb ajada läbimõeldud ja tasakaalukat regionaalpoliitikat!

Riigikogus töötasin sotsiaal- ja rahanduskomisjonides ning lisaks ka Euroopa Liidu asjade komisjonis. Aitasin kaasa riigi rahastatud Ida-Virumaa programmi tegemisele. Eesti riik on nii tugev, kui tugev on selle kõige kaugemad regioonid! Toetan aktiivselt erinevaid noorte ja Ida-Virumaa kodanikuühiskonna algatusi.

Keskerakond võttis 2016. aasta novembris valitsusvastutuse kindla eesmärgiga muuta meie ühiskond sidusamaks ja tugevamaks. Meie tahe on ehitada õiglast riiki kõigile Eestimaa inimestele, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Oleme peaministrierakonnana selle põhimõtte eest seisnud. Tänu tulumaksureformile suurenes nende inimeste sissetulek, kes saavad keskmist ja väiksemat palka.

Keskerakonna eestvedamisel said senisest rohkem raha nii tervishoid kui ka omavalitsused, tõusid lapsetoetused, kehtestasime tasuta ühistranspordi, rahastasime Ida-Virumaa tegevuskava – need on vaid mõned näited seni tehtust. Meil on palju ideid ja tugev meeskond, et luua teie toetusel õiglane riik kõigile!

MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS

 • Jätkame Ida-Virumaa tööstusparkide arendamist ning toetamist selleks, et luua uusi töökohti.
 • Teeme tööstussektorile kättesaadavaks vajalikud finantsinstrumendid eesmärkide saavutamiseks.
 • Kaasajastame elamufondi, et pakkuda mugavaid elutingimusi nii linnas kui ka maapiirkonnas. Kindlasti peab jätkuma korterelamute renoveerimistoetuste programm, et muuta kogu elamufond energiatõhusamaks 

KÄTTESAADAV ÜHISTRANSPORT

 • Anname kõigile inimestele võimaluse kasutada tasuta ühistransporti Tallinnas ja kõigis teistes tasuta ühistranspordiga omavalitsustes. Töötame välja vajalikud mehhanismid omavalitsustele saamata jääva tulu kompenseerimiseks.
 • Kiirendame Tallinn-Narva maantee valmimist 2+2-realisena vajadusel laenuraha kaasates.
 • Toetame koostöös erasektoriga Sillamäe reisisadama rajamist.
 • Suurendame Elroni rongiparki täiendava nõudluse rahuldamiseks Tallinn-Narva suunal.

MAKSUPOLIITIKA JA RAHANDUS

 • Toetame õiglase ja lihtsa euroopaliku astmelise tulumaksusüsteemi kehtestamist.
 • Peatame alkoholi- ja tubakaaktsiiside kasvu. Vähendame vajadusel kütuseaktsiisi, et kütusehinnad oleksid naaberriikidega konkurentsivõimelisel tasemel.
 • Langetame elektriaktsiisi minimaalsele Euroopa Liidus lubatud tasemele.
 • Suuname kütuseaktsiisist vähemalt 75% teehoidu.

TERVIS JA TERVISHOID

 • Parandame arstiabi kättesaadavust ning vähendame ravijärjekordi poole võrra.
 • Muudame vastsündinu koduse külastuse perearsti või pereõe poolt kohustuslikuks.
 • Säilitame kodulähedased haiglad. Tagame arstiabi võimaluse inimestele võimalikult kodu lähedal.
 • Tagame haigushüvitise maksmise alates esimesest päevast. Täna ei maksta 1.–3. haiguspäeva eest hüvitist. 4.–8. päevani (5 päeva) maksab hüvitist tööandja (70%) ning edasi haigekassa (70%).

VÄÄRIKAS VANADUSPÕLV EAKATEL

 • Tõstame keskmist vanaduspensioni 2020. aastal erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra. Ainult erakorraline pensionide tõstmine tagab aastaks 2023 keskmiseks vanaduspensioniks 700 eurot.
 • Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksu vabana. Rakendame pensionäridele täiendava 250-eurose tulumaksuvabastuse, tõstes seeläbi vanaduspensionäride maksuvaba tulu kuni 750 euroni kuus.
 • Kehtestame „lesepensioni“ võimaldades eakatel abielupaaridel ühe surma puhul saada suuremat pensioni lahkunud abikaasa pensioni arvelt.

LASTE JA PEREDE TOETAMINE

 • Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni.
 • Tõstame lasterikka pere toetuse 3-6 lapsega peredele 500 euroni ning 7 ja enama lapsega peredele 600 euroni kuus.
 • Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoha.
 • Tagame tasuta kooli- ja lasteaiatoidu ning õppevahendid lasteaiast gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni.

Eesti Keskerakonna valimisprogrammiga saate tutvuda siin