Aruanne riigikogu Ida-Virumaa töögrupi tööst

Mul on hea meel, et Põhjarannik on pööranud aktiivset tähelepanu riigikogu Ida-Virumaa toetusgrupi tegevusele, mille esimees on mul olnud au juba üle aasta olla. Enne aga, kui lähen asja juurde, pean ilmselt veidi selgitama riigikogu toetusrühmade tööpõhimõtet.

Riigikogu liikmed moodustavad oma vaba tahte alusel toetusrühmasid, millel ei ole tegelikult menetluslikke õigusi, nii nagu näiteks on fraktsioonidel. Toetusrühmade kaudu saavad riigikogu liikmed tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale või eesmärgile, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve, sõltumata riigikogu struktuurilisest jaotusest komisjonideks, fraktsioonideks ja delegatsioonideks.

Meie toetusrühma laiem eesmärk on olnud selgitada Ida-Virumaa probleeme riigi tasandil, tutvustada neid vajaduse korral IdaViru maakonnas kohapeal, vahetada infot ning otsida koos probleemidele lahendusi. Kindlasti on meile peale pandud ootused suured, kuid ei ole mõtet loota, et me toetusrühm hakkab tänavatel protestima või hakkame välja mõtlema mingeid muid lahendusi, et oma tegevusega rohkem silma paista.

Keskerakonnast on Ida-Virumaale valitud neli saadikut, kelle igapäevane tegevus opositsioonis ning ka IdaVirumaa toetusrühmas on olnud tuletada koalitsioonisaadikutele ja valitsusele meelde, et kõik piikonnad ei ole nii edukad kui pealinnast või selle lähimast ümbrusest võib paista.

Käesoleva aasta veebruaris külastas Keskerakonna fraktsioon minu ettepanekul ja organiseerimisel Ida-Virumaad, mille järel võimendasime põlevkivitööstuse ja selle maailma naftahindade langusest tingitud raskustega seonduvaid küsimusi. Maikuus organiseerisin riigikogu sotsiaalkomisjoni väljasõidu Ida-Virumaale, mille käigus jõudsime külastada mitut asutust ja rääkida ka sotsiaalsetest probleemidest regioonides. Ma ei taha loomulikult kogu au endale võtta, kuid sellised väikesed sammud viivadki lõpuks selleni, et valitsus tõttab piltlikult öeldes ämber käes Ida-Virumaale appi tuld kustutama.

Riigikogu töös oleme teinud eri ministritele mitmeid arupärimisi, mis on puudutanud massilisi koondamisi IdaVirumaal, Narva linnuse ajaloolise kultuurimälestise kaitset, eriarstiabi kehva kättesaadavust jne. Mitmete probleemide puhul tuleb mõista, et riigikogu otsib nendele üleeestilist lahendust, kuid IdaViru saadikutel on alati varuks olnud näited, mis puudutavad nende kodupiirkonda.

Värske riigikontrolli audit “Riigi tegevus töötute aitamisel tööle” toob järjekordselt välja Ida-Virumaa töötusega seotud probleeme, mida oleme arutanud ka viimasel riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil. Ida-Virumaal on praeguse seisuga töötuid tervelt 24,1 korda rohkem kui vabu töökohti. Ka selles küsimuses püüan toetusrühma esimehena olla aktiivne ja võimaluse korral anda oma panuse olukorra parandamisse.

Peame praegu läbirääkimisi Saksa kontserniga Leonhard Weiss. Alates 2011. aastast on ettevõte omanud tütarettevõtteid Eestis ja on töötanud eri valdkondades. Leonhard Weiss osutab infrastruktuuri- ja ehitamisteenuseid paljudes Euroopa riikides ning plaanib ühe administratiivüksuse loomist, mis hakkab tegelema kontserni riigihangete teenindamisega Baltimaades ja Skandinaavias. Ettevõte otsib sobivat regiooni, mille järgi komplekteeritakse vajalikku meeskonda ja valmistatakse toetustaotlust EASile.

Selle üksuse loomisega tekitatakse umbes 20 töökohta ja on suur tõenäosus, et läbirääkimiste tulemusena tuleb see üksus koos töökohtade pakkumusega just Ida-Vi-rumaale. Meie regiooni võimalused, suuremate ülikoolide kolledžite olemasolu regioonis ning riigipoolne ettevõtluse toetamine eri programmide kaudu võivad mängida selles protsessis otsustavat rolli. Eduka projekti realiseerimise puhul võime tulemusi näha juba 2016. aasta teises pooles.

Kahjuks pean tõdema ja vabandama, et nii lehe maht kui ka piiratud aeg ei võimalda iga kord piisavalt palju anda infot väljapoole, mis tekitab kahtlusi ja kahtemoodi arvamusi selle kohta, kuivõrd aktiivselt üks või teine toetusrühm või rahvasaadik tööd teeb.

Kindlasti on meile peale pandud ootused suured, kuid ei ole mõtet loota, et me toetusrühm hakkab tänavatel protestima või hakkame välja mõtlema mingeid muid lahendusi, et oma tegevusega rohkem silma paista.

Autor: Dmitri Dmitrijev, Riigikogu liige, Keskerakond

Allikas: Põhjarannik https://dea.digar.ee/article/pohjarannik/2016/06/18/9.3